Historien til thai massasje

Shivago Komarpaj regnes som grunnleggeren av det vi i dag kjenner som thaimassasje, samt dens medisinske tankegang. Shivago Komarpaj var i følge  gamle buddistiske skrifter Buddhas lege, for over 2500 år siden. Men når rett skal være rett, er historien om thai massasje mer kompleks enn denne legenden skulle tilsi. Thai massasje, ofte kjent under betegnelsen TTM, er en kombinasjon av påvirkning fra indiske, kinesiske, Sørøst-asiatiske kulturelle sfærer og en gammel medisinsk tradisjon. Behandlingsformen anses som en kunstart, og er slik den praktiseres i dag sannsynligvis et produkt av en rekke ulike healingtradisjoner. I løpet av det 19. århundre ble disse mer eller mindre samlet under en felles filosofi. Til tross for dette er det selv i dag betydelige variasjoner fra region til region i Thailand, og på ingen måte noen fast rutine eller teoretisk rammeverk som er universelt akseptert blant healere.